Въвеждането на задължително обучение по здравна култура в училищата

На вниманието на Министър-председателя Бойко Борисов
Копие: Министър д-р Стефан Константинов

Уважаеми г-н Министър-председател,

На 21 ноември т. г. в Гимназията за изучаване на чужди езици “Хр. Ботев” – Кърджали бе проведен пилотен проект “Ден на здравната култура”, на базата на монографията ми “Здравна Азбука”, сертифицирана от МОН като учебно помагало за здравна и сексуална култура. Той бе организиран съвместно от Нац. Алианс “Живот за България, в. “Български лекар” и РИОКОЗ – Кърджали (директор доц. Жени Стайкова), със съдействието на Община – Кърджали.

Помагалото е било задълбочено проучено от над 200 ученици (от IX до XII клас), които взеха най-активно участие в провеждането на проекта (1 учебен час здравно-просветна лекция и събеседване).

Силно впечатление ни направиха тяхната подготвеност и заинтересованост относно болестите, предавани по полов път, както и от вредностите от тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици.  Защото накрая всички присъстващи тържествено заявиха, че са силно повлияни от учебното помагало “Здравна Азбука” и никога няма да пушат и да употребяват наркотици!

С доц. Жени Стайкова взехме решение на 15 април 2011 г. да проведем в Кърджали II Национална Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”, отново със съдействието на Община – Кърджали. На тази среща, на която ще поканим директорите на РИОКОЗ в страната, както и свещеници и мюфтии от района, ще се обсъди инициативата ни за задължително въвеждане на часове по здравна култура в училищата. Излишно е да Ви убеждавам, че здравната промоция (просвета) не струва почти нищо, но е първата и съществена част от профилактиката на здравето.
 
Уважаеми г-н Министър-председател,

Сред приоритетите на Предизборната Програма на ГЕРБ “За модерно здравеопазване” срещаме и “Приоритет първи – подобряване здравето на нацията. Действия за реализиране: …2. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на здравната система на всички нива в страната; 3. Разработване и реализиране на програми и политики за ранна диагностика и превенция на социално-значимите заболявания.”

Убедени сме, че именно въвеждането на задължително обучение по здравна култура в училищата ще допринесе съществено за подобряване здравето на нацията. Така постепенно ще се постигне и един от предвиждането резултати в предизборната програма на ГЕРБ, а именно:

“Ограничена заболеваемост чрез ефективна профилактика и превенция на социално-значими заболявания.”

 Припомням Ви и друг момент в Предизборната Програма на ГЕРБ “За модерно здравеопазване” – “Приоритет IV – “Утвърждаване авторитета на българските лекари и медицинския персонал.”

Ето защо отново Ви предлагаме МС да официализира 15 август като единствения по рода си в ЕС и света Национален Ден на Спасението.
 
Очакваме Вашето съдействие по предложението ни да се въведе задължително обучение по здравна култура, като Ви каним да се съгласите II Национална Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” на 15 април в Кърджали да бъде проведена под Ваш патронаж и с Ваше участие.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.