Кога ще има отчетно-изборно общо събрание?

За какво са изразходвани парите от членския внос?

На вниманието на УС на СЛК
Копие: УС на БЛС

 Точно преди 6 години, през м. февруари 2005 г. Общото събрание на Столичната лекарска колегия си избра за предводител един мрачен, груб, недружелюбен и необщителен човек, който впоследствие щастливо си преизбра през лятото на 2008 г., т. е. след почти половин година просрочване на първия мандат. През това време никой така и не разбра каква заплата получава този председател на най-голямата (близо 11 000 члена!) организация, и то без да му е гласувана от върховния орган – Общото събрание. Така и не се разбра и на каква цена е закупен някакъв офис за СЛК в кв. “Красна поляна” (защо толкова далеч ли? – ами, много просто: за да не бъде намерен и обезпокояван председателят от задължително членуващите в БЛС колеги), и на каква цена (мълви се – за 350 000 лв!!); при това – недовършен. Нищо, че според ЗСОЛЛДМ съответната община е задължена да предостави безплатен офис на Регионалната лекарска колегия.

Но нека да направим една приблизителна груба равносметка. В недалечното минало софийските лекари плащаха най-ниския членски внос в страната – по 2 лв месечно, като 1 лв оставаше за Столичната колегия. Да приемем, че около 8000 си го плащаха (по ведомост, което е противозаконно!), стават близо 100 000 лв годишно. За 5 години това е 500 000 лв. През последните 5 години членският внос за цялата страна е 6 лв месечно, като 4 лв остават за съответната Регионална колегия. 8000 члена по 4 лв прави 32 000 лв месечно. За 12 месеца това е близо 400 000 лв; за 5 години – 2 млн лв.

Вече няколко пъти задаваме един и същ въпрос на г-н Председателя: колко са парите, събрани в касата на СЛК? Каква е заплатата му и на какво основание я получава? Колко нуждаещи се болни колеги са помогнати финансово? На колко млади специализанти е платена специализацията? Колко колеги са изпратени на национални или международни конгреси?

И, най-после: кога ще бъде свикано съответното Отчетно-изборно Общо събрание на СЛК, след като изтекоха точно 6 години от избирането на настоящия председател? Вероятно и вторият му мандат ще бъде просрочен. Може би ще видим най-после ново ръководство чак през дълбоката есен?

Tags: , , ,

Comments are closed.