Излезе 4 брой на Folia Medica

Излезе бр. 4/2008 от научното издание “Folia Medica” на Медицинския Университет – Пловдив (главен редактор – ректорът доц. Георги ПАСКАЛЕВ, Лекар на България). То ознаменува 50-годишнина на издението! Съдържа интересни статии и обзори.
За много години, пловдивска “Folia Medica”!

Tags: 

Comments are closed.