Подготовката за въвеждането на ДСГ ще се върши в НЦОЗА

Подготовката за въвеждането на ДСГ в страната ще се извършва в Националния център по обществено здраве и анализи. Това каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на семинара „Промяна на системата за финансиране на болничната помощ в България с цел подобряване на равнопоставеността и ефективността”. Той се организира от МЗ, СЗО и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. В момента се уточняват подробностите по договора, след което той ще се представи на МС, допълни министърът. Внедряването на ДСГ се очаква да стане през 2012 г., а през следващата – здравната система трябва да се подготви за промяната.
 
Диагностично-свързаните групи (ДСГ) са най-удачният метод за финансиране на болниците, показва световният опит. Този метод на финансиране е приложен за първи път в САЩ в края на 60-те години на миналия век. В момента той съществува в редица страни като Португалия, Ирландия, Словения, Дания, Австралия, Австрия, Белгия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Испания и Холандия.

България взе решение да приложи този метод на финансиране за болниците от НЗОК на заседание на МС в края на миналата година.  Въвеждането на ДСГ ще доведе до по-справедливо и ефективно изразходване на публичните средства. Причината за това е, че при ДСГ заплащането на разходите при лечението се обвързва с придружаващите заболявания и усложнения на пациентите, техните пол и възраст. Това дава възможност на болниците да получават по-адекватно финансиране за разходите, които правят при лечението на всеки отделен случай. Сега действащият механизъм на клиничните пътеки не отчита тези специфики, а само конкретната диагноза на пациентите. Това обаче води до получаването на едни и същи средства за лечението на различни по тежест случаи, за които лечебните заведения реално са изразходвали и различни средства.

Това от своя страна води до редица негативни практики като генерирането на задължения и свръххоспитализациите по определени диагнози. За въвеждането на ДСГ се предвижда финансиране от 3 млн. лв. Тези средства ще се използват за купуването на нужното ноу-хау, софтуер, както и за обучение за прилагането им в страната.

Предимствата при финансиране на базата на ДСГ
1.     ДСГ гарантират ефективно и справедливо разпределение на ресурсите между болниците, съобразно сложността на лекуваните случаи;
–          Реално финансиране на дейност, а не на структури!
–          Създадени условия пациентите да бъдат хоспитализирани веднъж, т.е. да спре “точенето” на НЗОК.
2.     ДСГ гарантират ефективно и справедливо разпределение на средствата между отделните ДСГ.
–          Намаляване на “ножицата” между заплатите на едни и същи специалисти!
3.     За болничния мениджмънт:
–          Преодоляване на настоящите затруднения с разходите за издръжка на болниците!
4.     За пациентите:
–          По-тежките или по-сложни случай ще престанат да бъдат нежелани от болниците!
–          ДСГ системата създава условия за лечение на пациента, а не на отделно негово заболяване, т.е налице са предпоставки за повишаване на удовлетвореността от предоставените болнични услуги.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.