РЗИ: Новата система тръгва бавно

Само времето ще покаже дали сливането в началото на т. г. на РЦЗ и РИОКОЗ (бившите ХЕИ) в единна структура – Регионални здравни инспекции (РЗИ) е успешен ход за националната здравна политика.

Де факто, директорите на РЗИ в страната се явяват малките (областни) здравни министри. От тези хора във висока степен зависи снемането на решенията на МС, съответно – МЗ до места, т. е. за прилагането им на практика. Директорите на РЗИ безспорно трябва да имат организационен замах и решителност, да могат да вземат съответните – сполучливи! – управленски решения, да бъдат авторитетни, да бъдат Личности. Без никакво угризение на съвестта си позволяваме да посочим като примери за подражание д-р Георги Костов (София – град), д-р Георги Канзов (София – област), доц. Жени Стайкова (Кърджали), д-р Мими Кубатева (Смолян). Това са доказани добросъвестни управленци и опитни експерти, на които МЗ спокойно може да разчита: мениджъри със способности, идеи, колегиалност, такт, желание за работа. Със сигурност има и други като тях. Изключително важен като координатор тук е авторитетният, вдъхващ респект и доверие д-р Ангел Кунчев, новият главен национален здравен инспектор.

На неотдавна проведената среща на директорите на РЗИ, проведена в Правец, присъства и навият зам.-министър д-р Кирил Добрев. Той обърна особено внимание върху повишаване авторитета на българския лекар и необходимостта от добра П. Р.-дейност сред местните медии. Д-р Ангел Кунчев сподели тревогата си от нежеланието на новозавършилите колеги да работят в РЗИ; причината безспорно е в ниските заплати и високите отговорности. С други думи: новата система тръгва бавно и, нека да си го признаем – със скърцане. Дребнотемието (проверки на малки магазинчета, закусвални и павилиончета) не може да бъде мерило за добра работа. Особено странна е липсата на редовни проверки (а когато е необходимо – и санкции!) на ВиК. Почти не се използват и подвижните лаборатории, предназначени за циганските квартали – а това ни застрашава с плащане на 4,5 млн евро глоби в полза на ЕС, който ни ги е предоставил…

Добре би било директорите на РЗИ да се обединят в едно, макар и неформално сдружение, да се срещат по-често, за да обменят мисли и опит. Ние им предоставяме за трибуна страниците на в. “Български лекар” и отсега ги каним да присъстват на III Национална Среща “Проф. Тошко Петров”, която ще проведем, ако е казал добрият Господ, наесен в Смолян. Работни теми: “Мениджмънт на лечебните заведения в условия на криза”; “Храненето на пациентите в болниците”; “Здравна и сексуална култура в училищата”; “Човеколюбието – основен дефицит в здравеопазването”.  

Дотогава се надяваме структурите на РЗИ да са напълно окомплектовани и да са тръгнали в работен ритъм.

И да преброим пилците още тази есен…

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.