Кабинет по андрология

По наша инициатива точно в Деня на българския лекар, 19 октомври, в “Александровска болница”, в звеното по литотрипсия (под Първа хирургия) бе открит Кабинет по андрология. Негови консултанти са проф. Чавдар Славов и проф. Йорданка Узунова. За съжаление, не бе прието името, което предлагахме – “Силният Мъж”, но то предстои да бъде одобрено в Пловдив, Варна и Ямбол.
По този повод получихме поздравително писмо от здравния министър д-р Стефан Константинов, в което се казва:
“Изключително ми е приятно да ви поздравя по повод откриването на уникалния за страната Кабинет по урология, андрология, сексология и психоанализа “Силният Мъж”. Убеден съм, че функционирането му ще улесни диагностичната и лечебната дейност и ще съдейства за здравословния и пълноценен живот на българския мъж. Използвам случая да ви поздравя по случай Деня на българския лекар.”
“Не е редно в медицината да се привнася белетристика…”, бе коментарът на един здравен ръководител, отхвърлил идеята за името на кабинета.
Ние пък смятаме, че на нашето здравеопазване е нужна и лирика. Защото то заприлича на гръцка драма…
Слава, Богу, че се намират колеги с въображение и духовност, които ни подкрепят!
Беше представена и новата книга “Силният Мъж”.
Tags: , ,

Comments are closed.