III Национална среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”: Родопчани = Човеколюбие

Какво по-закономерно от това, че III Национална среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” в Смолян/4 ноември 2011 г., бе посветена на Човеколюбието. Къде другаде живеят по-слънчеви, ведри и добронамерени хора?

Есенната палитра е плиснала върху Орфеевата планина своите керамични, жълти, охрени багри; яворите проблясват с избледняла резеда, старите брястове пламтят като запалена в камина борика, буките са се вапцали в керамично червено; само боровете не се предават – те ще си останат изумрудено зелени и когато след няколко седмици ти затрупат снеговете.

Но засега отвсякъде ни залива циганското лято. И директорът на Столичната РЗИ д-р Георги Костов кара бавно, защото самото есенно великолепие на хайтовите баири отпуска педала на газта: нима в мъгливата намръщена столица ще ни озари подобна красота?

Срещата е масово посетена – присъстват повечето от директорите на РЗИ в страната, училищни директори, журналисти. Получаваме приветствени писма от зам.-министъра на здравеопазването д-р Кирил Добрев и председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов. От тях личи уважението им към живота и делото на акад. проф. Тошко Петров. Кой е той?

Роден е през 1872 г. в Ловеч. Следва медицина в Женева, завършва в Лион (1897). Специализира в Тулуза и Париж.
Работи като околийски лекар в Тетевен, Русе и Ботевград.

Основател и началник на Хигиенния институт (1910-1919), пръв наш професор по хигиена, основател и зав. Катедрата по хигиена на МФ – София от 1919 до смъртта си (1942).

Основоположник на научната хигиена у нас.

Основател и председател на Микробиологичното дружество и на Дружеството за хигиена и предпазна медицина. Член на БАН.

Националната Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” е създадена и проведена за пръв път в София (октомври 2010), за втори път – в Кърджали (април 2011 г.) и за трети път – в Смолян (ноември 2011).

Първи носител на едноименната Награда за принос в общественото здраве, висок морал и етика, е акад. Богдан Петрунов. Следващите й носители са: доц. Жени Стайкова, д-р Тодор Черкезов, д-р Мими Кубатева и д-р Димитър Димитров.

Те се определят съвместно от здравния министър, председателите на БЛС, СУБ, Национален алианс “Живот за България” и Съюза на българските медицински дружества, по предложение от гл. редактор на в. “Български лекар”.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.