Доцент Жени Стайкова – обичайте себе си! Грижете се за своето здраве!

Това пожелава на хилядите читателки на сп. “BWMeia” (бр. 6/2011) доц. Жени Стайкова, изп. директор на РЗИ – Кърджали, носител на Наградата за обществено здраве “Проф. Тошко Петров”.

И още:

“Здравето на нацията изисква приоритетно да се отделят повече средства, насочени към промоцията на здравословния начин на живот и профилактика.”

Инвестирайте в здравето си, като избягвате възможните рискове, за да предотвратите своевременно много сериозни здравословни проблеми. Не забравяйте, че то може да се поддържа и възстановява, само ако се подхожда комплексно към физическото, социалното и духовното здраве.”

Редколегията на в. “Български лекар” напълно се присъединява към тези полезни съвети. Благодарение усилията на колежката доц. Жени Стайкова днес Кърджали разполага с единствения в страната “Дом на здравето”, който тя напълно реновира, а стотици деца го посещават и изучават учебното помагало “Здравна Азбука”; затова с пълно право Кърджали получи званието “Град на здравната култура”.

Tags: , , ,

Comments are closed.