III Национална среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”/Смолян

Отново полезни идеи!Преди започването на III Нац. Среща “Проф. Тошко Петров” в Смолян получихме 2 поздравителни писма.

Председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов ни поздрави от името на УС на БЛС и лично от свое име. По-нататък той ни пишеше:

“Въпросите, които ще се разгледат на тази национална среща са стояли винаги на вниманието на ръководството на БЛС. Желаем ви ползотворна работа за издигане престижа на лекарската професия и подобряване системата на здравеопазването в Република България.”

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Кирил Добрев се бе изразил също добронамерено и с очакване на резултатите от Срещата:

“Вярвам, че актуалността на темите ще ви позволи да се запознаете с направеното до момента и да предложите следващи стъпки за една добре функционираща здравна система. Убеден съм, че дискусиите в разнообразната програма и вашите лични контакти ще бъдат изключително полезни. Те ще стимулират както по-нататъшното ви професионално развитие, така и подобряването на лечението на българските пациенти.”

И двамата се оказаха прави!

III Нац. Среща по обществено здраве “Проф. Тошко ПЕТРОВ” се оказа достойна за името на патрона си.

Участниците в нея (близо 20 директори на РЗИ от цялата страна, болнични мениджъри от Родопите, учители) с рядко виждана, наистина възрожденска страст, обсъждаха заложената в програмата й проблематика и излязоха с няколко предложения и с една, ще си позволим да я наречем – фундаментална! – декларация:

На вниманието на УС на БЛС

КОПИЕ: Президент на Република България
КОПИЕ: Министър-председател на Република България
КОПИЕ: Комисия по здравеопазването при 41-во НС
КОПИЕ: Колегиум на Министерството на здравеопазването
КОПИЕ: КТ “Подкрепа”

ЛЕКАРЯТ ТРЯБВА ДА ИЗЛЪЧВА ДОСТОЙНСТВО, АВТОРИТЕТ И
ЧОВЕКОЛЮБИЕ

Уважаеми колеги,

Медицината се развива бурно и на всеки 3 години се обновява 50%. В нея навлязоха най-модерни и мощни апарати, които изцяло изследват организма и всички процеси в него.

Но човешкият фактор си остава незаменим; той е един и същ от времето на Хипократ. Именно Лекарят – а не техниката – е определящият и водещ фактор в лечебно-диагностичната дейност.

Не случайно през 1994 г. предложихме на УС на БЛС (и той единодушно прие) да обявим за патрон на българските лекари св. Иван Рилски Чудотворец и да отбелязваме своя професионално-съсловен празник на неговия Ден – 19 октомври. Защото св. Иван Рилски Чудотворец е най-великият български светец и небесен покровител на българския народ, а, по аналогия, добрият български лекар е най-стойностният член на обществото и земен покровител на своя народ.

Националната сигурност се крепи на 2 основни стълба: Демографията и Здравеопазването. От своя страна пък то зависи не само от базата, апаратурата, медикаментите и консумативите, а преди всичко – от кадрите, които работят в него; и водещите при тях безспорно са лекарите.

Оформиха се 5 основни дефицита на българското здравеопазване: # финанси; # квалифицирани кадри; # профилактика (вкл. здравна промоция); # човеколюбие и # доверие. За никого не е тайна, че: финансите са крайно недостатъчни; добрите лекари (както и хиляди сестри) изтичат в чужбина; профилактиката е занемарена; почти никъде не се провежда здравна промоция (просвета); човеколюбието е на изчезване; оттам – доверието на пациента към лекаря се е стопило (а то е изключително важно за поставяне на точната диагноза и провеждане на ефективното лечение). Не е далеч времето, когато не само общински, но и цели областни болници ще трябва да бъдат закривани единствено поради липса на кадри; закономерно възниква и въпросът: само след 10-15 години ще имаме ли изобщо достатъчно лекари, които да лекуват нашия народ?!

Затова ви предлагаме взаимно да обсъдим как да да възстановим и затвърдим полагаещото се най-авторитетно, влиятелно и водещо място на българския лекар у нас.

Защото лекарят:

# Трябва да бъде Личност, Лидер и Месия във всяко едно отношение, тъй като пациентите приемат първо Лекаря, после – съветите и лечението му;
# Да има Характер, да излъчва авторитет, добронамереност и човеколюбие, да притежава висок Морал и Съвест;
# Да вдъхва доверие, да оказва благоприятно влияние не само на пациентите, но и на всички сънародници;
# Да бъде най-влиятелната и уважавана фигура в обществото; така се повишава и ефектът на предписаните от него лекарства и препоръчания режим;
# Да знае, че където търговията влиза, Медицината излиза;
# Да има само една “Свещена вещ” (“Рекс сакра”), по израза на Хипократ – Пациентът, и един закон – Победа над болката и смъртта;
# Да няма “план Б” в битката си за Живота на своя Пациент;
# Партийният цвят на Лекаря е само белият;
# Единственото Верую но Лекаря е Животът;
# Най-големият враг на Лекаря е бездушието, безразличието, липсата на съпричастност към съдбата на неговия Пациент;
# Добрият лекар трябва да бъде финансово заможен и независим от битови и социални проблеми. Той не трябва да мисли за нищо друго, освен за своите пациенти и повишаване на квалификацията си.

Затова ви предлагаме да обсъдите, утвърдите и препоръчате на съсловието

10-те правила в поведението на Лекаря,

за да спечели той доверието на пациентите и да издигнем Духовността в неговата професия:

1. Да гледа пациента в очите, а не в ръцете, защото сърцето му се обогатява с това, което дава, а не – с което взема; а Лекар без Сърце е немислим;
2. Да възприема пациента като свое дете, независимо от възрастта му;
3. Да му обяснява, да го съветва, да го успокоява, да му вдъхва кураж и вяра;
4. Да го преглежда – той се нуждае от докосването на топлата му ръка, а не само от сухите параклинични данни;
5. Да се интересува дали пациентът има възможност да изпълни предписаните му лекарства и да спазва препоръчания му режим;
6. Да не се явява видимо болен пред пациентите си – те трябва да бъдат убедени, че е невъзможно лекарят им да боледува;
7. Да не обсъжда пред пациентите диагнозата и терапията на колегите, които са ги преглеждали и лекували преди него;
8. Никога да не изразява с думи или мимика безнадеждност;
9. Винаги да бъде чисто, спретнато и елегантно облечен, приветлив и слънчев;
10. С думи, поведение и дори само с осанката си да внушава доверие, да излъчва ведрина и Воля за Живот, защото Тялото и Душата боледуват и оздравяват заедно предлагаме в работата на българските лекари да залегнат следните основни принципи, които, при тяхно желание, може да бъдат изричани като заклинание и мотивация преди започването на всеки работен ден и дежурство; те са извлечени от живота и делото на велики медици и общественици като д-р Алберт Швайцер, проф. Константин Чилов и акад. Чудомир Начев, а именно:

“УВАЖАВАЙ ЖИВОТА! ОБИЧАЙ БОЛНИЯ! ПОЧИТАЙ КОЛЕГАТА!

Всеки Човек има право да боледува и да оздравява, да страда и да умира с Достойнство!”

Предлагаме ви, също така:

# Да проучите здравословното състояние на българските лекари, да го анализирате и да внесете доклад в МЗ и КТ “Подкрепа” със съответните предложения и мерки за подобряването му, както и за намаляване и избягване на здравните рискове при изпълнение на професионалните лекарски задължения;
# Българските лекари, упражняващи хирургични и други инвазивни дейности, да бъдат застраховани за Риск “Здраве и живот”;
# Да настоявате МС да официализира 15 август като Национален Ден на Спасението в чест на подвига на д-р Стефан Черкезов и останалите над 120 лекари, както и на стотиците други наши сънародници, загинали при спасяване на човешки живот;
# Да бъде издигнат скромен Паметник на доблестните български лекари, пред който да поднасяме цветя и венци на 19 октомври и 15 август;
# Да бъде обсъдена, приета и разпространена от БЛС и Националния Омбудсман и одобрената и приложена тук Харта за правата на лекарите – тъй, както има и Харта за правата на пациентите;
# Да настоявате в Медицинските университети да се изучава дисциплината “Медицинска етика” през цялото време на следването;
# Да съдействате да отпадне регистрацията на лечебните заведения (вкл. на общопрактикуващите лекари и специалистите) по Търговския закон; това е недопустимо най-вече за университетските болници;
# Да преосмислите мнението си относно КП: и те да бъдат отменени като абсолютизирани финансови критерии, защото напълно изкривиха Медицината; и колкото може по-скоро да бъдат заменени с ДСГ;
# Да настоявате лекарите с 20 и повече години непрекъснат трудов стаж на едно и също работно място при пенсионирането си да получават поне 15 заплати накуп, подобно на други служители.

От участниците в III Национална Среща по обществено здраве    “Проф. Тошко Петров”/4 ноември 2011 г., Смолян

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.