Абонаментът за вестник “Български лекар”

Уважаеми колеги,

Предлагаме Ви да се абонирате за в. “Български лекар”/2012 г. Той е единственият печатен орган на Съюза на българските медицински дружества, Национален Алианс “Живот за България”, Асоциацията на работодателите в здравеопазването, Пловдивското лекарско общество, Столичната Общинска Комисия по здравеопазване и Столична РЗИ.

Ръководителите на лечебните заведения могат да поместват в него информация за тяхната дейност, изявления, решения и обяви.

Вестникът се ползва също и от МЗ, БЛС и НЗОК за поместване на информация за дейността им.

Вестник “Български лекар” се издава от 1993 г. и излиза в края на всеки месец. Чрез в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” създадохме и популяризирахме, подкрепени от МЗ, БЛС и Съюза на българските медицински дружества, почти всички основни медицински професионално-съсловни празници, които се утвърдиха и получиха широка гражданственост и са ежегодно чествани от колегията:

# през 1994 г. – Денят на българския лекар (19 октомври) и Празникът на българските фармацевти (24 юни, Еньовден);

# през 1998 г. – Празниците на интернистите “Чилови дни” (м. май);

# през 2005 г. – Националният Ден на Спасението (15 август);

# през 2000 г. – Белиновият симпозиум по УНГ;

# през 2010 – Националната Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” и др.

# най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България” и Наградите “Проф. Константин Чилов” и “Проф. Тошко Петров”, връчвани съвместно с МЗ, БЛС, СУБ и СБМД.

Тарифата за публикуване на служебни обяви и конкурси е 1 лв за 1 дума (крайна цена, без начисляване на ДДС). Всички лекари имат право на публикуване на безплатни лични съобщения.

Предлагам Ви също така да извършите един или няколко служебни абонамента за в. “Български лекар”, което се извършва във всеки пощенски клон в страната, до 30 декември; каталожен № 113; годишен абонамент 8,40 лв.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.