От медийната хистерия до демотивацията

Залпът от медийно хистеризиране по повод смърт при тежки случаи (какъв по-усложнен случай за една бременност от плацента превиа?) се е отразил върху мотивацията на колегите да се занимават с тях. Според проф. Тодор Чернев акушер-гинеколозите от по-малките градове масово препращат по-комплицираните случаи в големите, и не искат да рискуват. Месеци преди да почине, същото ми сподели и проф. Георги Златарски: той беше буквално огорчен, че много от хирурзите просто избягват да се “набъркват” в по-тежки случаи, от страх нещо да не се случи с пациентите им (а после – и със самите тях).

Медицината е не само Изкуство, а и Отговорност. Но за да я поемеш, трябва да бъдеш спокоен и да имаш моралната подкрепа на обществото.

Не отричаме печалното зачестяване на бездушие и липса на състрадание и милосърдие; те са недопустими и укорими в най-великата професия. 

Но безпардонните медийни атаки са на път да сломят много лекари и да ги направят опасно предпазливи. За кой ли път предрагаме на УС на БЛС да организира, съвместно с МЗ, една Кръгла маса с главните редактори на водещите медии, за да им внушим, че никой няма полза от това хистеризиране и че то е опасно за здравето на нацията!?   

Tags: ,

Comments are closed.