„Наука и младост” е мотото на академичните прояви в Медицински университет-Пловдив през април

Над 60 участници представиха свои доклади в тазгодишното седмо поредно издание на конкурса „Наука и младост”.

Той се проведе във Втора аудитория на Аудиторния комплекс.

Конкурсът-конференция протече в седем тематични секции, под егидата на Ректора – професор Стефан Костянев.

Конкурсът е за научни разработки и проекти от студенти, докторанти, млади учени. Той е организиран от университетското Младежко научно дружество „Асклепий” и научен отдел, под егидата на ректора – професор Стефан Костянев. Форумът е в седем тематични секции, като от тази година се обнови и разшири традицията на конкурса с пленарни лекции от известни наши и чуждестранни учени и сесии на български и английски език.

Tags: 

Comments are closed.