Професор доктор Дечко Свиленов, доктор Цветанка Свиленова: “Сексуалност и секс – какво учи Библията?”

Колегите Дечко Свиленов (р. 1941) и Цветанка Свиленова (р. 1944) се венчават през 1970 г. Те са родители на 2 синове, които също стават лекари. След 30-годишна работа като интернист в поликлиника, д-р Свиленова понастоящем е пенсионерка. Съпругът ѝ проф. Свиленов има, освен медицинско, още и богословско образование.

36 години се занимава с научно-изследователска работа в областта на патологията към БАН; работил е и в Университета на Улм, Германия; той също е пенсионер в момента. Професор е по патология, както и по апологетика и етика. Бил е консултант по религиозните въпроси в Министерството на образованието. Изнасял е множество доклади в българското НС, но също и в Американския конгрес и Германския бундестаг. Съосновател на Българското сдружение на християните-бизнесмени.

Проф. Дечко Свиленов е издател на най-великата книга за всички времена – Библията, в тираж десетки хиляди бройкиq която разпространява – като апостол! – безплатно сред лечебни и здравни заведения. Той е автор и на други книги със здравно-теологична тематика, като: “Еволюция или сътворение – какво казва науката?”, “Живот след смъртта (какво казват науката, религиите и Библията)” и др., както и написаните и издадени на немски език: “Бог твори оригинали”, “Трите периода в живота на човека”, Християнинът през погледа на Иисус Христос”.

“… Без любов съм нищо.

…Любовта е търпелива и блага. Тя не завижда, не се хвали, не се възгордява и не е груба и егоистична. Любовта не е избухлива и злопаметна. Тя не се радва на злото, а споделя радостта от истината. Любовта винаги търпеливо приема всичко, на всичко вярва, винаги се надява и винаги устоява.

…Само едно ще остане: любовта

…А дотогава остават тези три неща: вяра, надежда и любов. И най-велика от тях е любовта.”

(Из Първо послание на св. ап. Павел до коринтияни)

“Пред човека са животът и смъртта, и което той пожелае, то ще му се даде.”

(“Премудрост на Иисуса, син Сирахов”/15,17)

“Аз ти предложих живот и смърт, благословия и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти.”

(Второзаконие/30,19)

Tags: , ,

Comments are closed.