Проф. Тодор Кантарджиев, лекар на България: “Етиологична диагностика и етиотропна терапия на микозите”

Безспорно водещият наш микробиолог и миколог проф. Тодор Кантарджиев, носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”, създател и председател на Българската асоциация по микробиология, директор на НЦЗПБ, издаде и представи своята нова монография “Етиологична диагностика и етиотропна терапия на микозите”. Тя е плод на повече от четвърт век системна клинична и лабораторна работа в областта на медицинската микология. През това време изменения претърпяха самите микологични инфекции, етиологичната им структура и контингентът пациенти. Микологията се наложи като най-бързо развиващият се клон на медицинската микробиология. Изправен пред тези преизвикателства, проф. Кантарджиев по един убедителен начин представя необходимото, което един лекар или лабораторен биолог трябва да научи и знае за съвременното състояние на проблема.

Монографията му е първият систематизиран труд, написан от наш микробиолог, посветен на всички аспекти на медицинската микология. Разглеждат се епидемиологията, клиниката, микробиологията на причинителите, лабораторната диагностика, методите за определяне на лекарствената чувствителност и антимикотичните продукти. Всичко написано е пресъздадено въз основа на личния му клиничен и лабораторен опит. Проличава авторският подход да се предлагат допълнения на съществуващи класификации и диагностични и лечебни схеми. Обръща се внимание и на малко известни микроорганизми, които все по-често представляват диагностичен и терапевтичен проблем. Открити и описани са най-съществените причини за увеличаването на микозите. Авторът е преставил по такъв начин данните от световната литература, като ги е анализирал чрез собствения си опит и състоянието и нивото на нашето здравеопазване, че информацията да бъде полезна не само на работещите в специализираните звена, където системните микози са най-чести и животозастрашаващи, но и на лекарите от мрежата, вкл. и на всеки ОПЛ.

Авторът споделя и пионерните си изследвания за апробация на нови и неприлагани досега молекулярногенетични техники, които впоследствие придобиха световна популярност.

Из представянето на монографията от

проф. Димитър Страхилов

Tags: , ,

Comments are closed.