VI Национална среща на Международна изследователска фондация (МИФ) Хасуми-България

VI Национална среща на Международна изследователска фондация (МИФ) Хасуми-България се проведе в Медицински университет-Плевен благодарение на любезната покана от страна на ректора проф. д-р Григор Горчев. Темата на станалата вече традиционна национална среща с международно участие тази година беше “Онкоимунология – нови хоризонти”. Работни езици бяха български и английски. Съорганизатор на срещата беше Медицинският университет-Плевен и Българската академия на науките.

Представен бе научно-изследователският проект на д-р Кеничиро Хасуми за създаване и прилагане на терапевтична противоракова ваксина с встъпителната му лекция на тема „Вътре-туморно инжектиране на дендритни клетки индуцира активност на специфичните килърни Т-клетки”.

Разработките на български учени от медицинските ни университети и научно-лечебни заведения за повлияване на онкологичните заболявания и имунната система предизвикаха сериозен интерес сред участниците и гостите. В програмата на срещата бяха включени: „Патология на регенерацията и канцерогенезата. Туморни антигени и имунологично таргетиране” – доц. Милчо Минчев и д-р Чавдар Ботев от Националната специализирана болница за активно лечение по хематологични заболявания; „Инфекции и рак: установени взаимовръзки и нови хипотези” – доц. Стефана Събчева от Специализираната болница за активно лечение по онкология; „Папиломни и полиомни вируси и рак при човека” – проф. Златко Кълвачев от Военно-медицинска академия; „Функционални полиморфизми и генна експресия на регулаторни IL-10 и IL-12 свързани цитокини при колоректалния рак” – проф. Спаска Станилова от Тракийския университет в Стара Загора; „miR-204 регулаторна взаимовръзка въздейства върху c-Myb транскрипцинната активация при клетъчен модел на простатен рак” – доц. Красимира Тодорова и доц. Сорен Хайрабедян от Института по имунология на размножаването-БАН; „Имунотерапия на рака: някои съвременни подходи” – проф. Красимир Методиев от Медицински университет-Варна; „Потенциалът на интравенозният имуноглобулин като противоракова терапия” – доц. Емилияна Конова от Медицински университет-Плевен; „Предизвикателства при лечението на инфекции с човешки папиломен вирус” – проф. Николай Цанков от Болница Токуда; „Имуномодулираща терапия при мултипления миелом – променена стратегия” – колектив, ръководен от проф. Стефан Горанов от Медицински университет-Пловдив; „Рак на простатата – стратегии на терапията” – доц. Цветин Генадиев от Медицински университет-Плевен; Обзор „Най-важното от 7-ия Симпозиум на МИФ Хасуми-САЩ на тема „Ренесанс на противораковите ваксини”, Флоренция, септември 2012 г. ” – д-р Иван Тонев от Националната специализирана болница за активно лечение по хематологични заболявания; „Болница Каролинска – впечатления от едно обучение” Боряна Ботева и Елица Ботева от БАН.

Заслужава си да се отбележи радостният факт, че наред със специалисти от катедрите на университета присъстваха и дейно участваха с въпроси към лекторите студенти по медицина, някои от които от Япония и Индия.

Една от важните цели на срещата бе, на основата на дискусиите и личните контакти, да се създаде мрежа от привърженици на идеята колко важно е да се разработват и прилагат на терапевтични противоракови ваксини в България. Добре е да се намери средище, където учени, специалисти и студенти от медицинските училища и институти да обменят знания и опит в това перспективно научно направление.

Осъществяването на проявата бе подкрепено от Шукокай Инк.-Япония, Унифарм АД, Медицински университет-Плевен и Българска мултимедийна компания.

Tags: 

Comments are closed.