Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Света Анна” София АД

търси да назначи:

Лекар в Отделение по педиатрия.

Изисквания към кандидатите: придобита специалност по педиатрия.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография, ксерокопие на диплом за висше образование, за специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 15-дневен срок от публикуването на обявата във в. “Форум медикус”.

За справки: София, ул. “Димитър Моллов” № 1.Тел. 02/975-91-21.

Tags: 

Comments are closed.