Проект за съвместни прояви на Национален алианс “Живот за България” с различни организации

Проект ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ на Нац. Алианс “Живот за България” с:

БАН; СУБ;

СУ “Св. Кл. Охридски”, МУ – София, Пловдив, Варна, Плевен;

УМБАЛ, Нац Центрове и Областните болници в страната;

Съюз на българските медицински специалисти;

в. “Български лекар”.

1. Учредяване на съвместно Отличие “Живот за България” и издаване на книга “Живот за България” за най-изтъкнатите лекари, академици, фирми и граждани, с принос към укрепване здравето и удължаване живота, както и на загиналите при спасяване на българи; ежегодно преиздаване всеки 7 април (подобно на “Гинес”);

2. “2013 – Година на Чилов” (едновременно провеждане на научни сесии на 15-16 май, тържествено отбелязване 115-тата годишнина на чл.-кор. проф. Константин Чилов/18 май, с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина;

3. Провеждане на Национална педиатрична конференция “Проф. Иван Митев”, основна тема за 2013 г. – “Смехът като здраве и лечение”/28 март, София, НКБ; .

4. Провеждане на Национална конференция по онкоболката/ 13 юни, Пловдив;

5. Провеждане на V Родопски здравен Събор, с. Могилица, Център на българското здраве/27 юни;

6. Отбелязване на вече официализирания от МС Ден на Спасението (създаден от нас през 2005), съвместно с МЗ, БЛС, МВР – заря на 14 август с концерт, 1-минутно мълчание в 12 ч. на 15 август;

7. Провеждане на Национална конференция по геронтология/28 септември, София;

8. Предложение за пускане на химна всяка сутрин в училищата и държавните учреждения;

9. Обучение по здравно-духовна култура в училищата и издаване на съответното учебно помагало;

10. Развиване на Родопски здравно-духовен туризъм.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.