Започва приемът за обучение по новите професии здравен асистент и болногледач

От началото на месец април в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Варна ще се осъществява обучение по новите професии Здравен асистент и Болногледач. Приемът ще бъде по документи, които кандидатите трябва да подадат до края на март.

За да се обучават за Здравен асистент, желаещите трябва да имат завършено средно образование. За Болногледач изискванията са да имат завършен 10-ти клас и навършени 16 години. Таксата за обучението за Здравен асистент е 2000 лв. с периодът на обучение – 6 месеца и половина. Кандидатите за Болногледач ще заплащат за курса с продължителност 4 месеца и половина 1500 лв. Завършилите успешно ще получават дипломи на МУ – Варна, които ще бъдат валидни за всички държави от ЕС.

Престижна, добре платена и с дългогодишни традиции в редица държави по света, на професията Здравен асистент у нас тепърва предстои да се утвърждава и да добива все по-голямо социално и здравно значение. В нашата страна за хората, нуждаещи се от здравни грижи, доста често се грижат техните близки и семейства, които обаче на са квалифицирани и обучени да извършват подобен род дейност. Доста често психическата обремененост, на която са подложени, е причина да развият и някои социално-значими заболявания като захарен диабет например.

На фона на все по-осезаемата в последно време нужда от подобни кадри у нас, екипът от МУ – Варна и университетската болница „Св. Марина“, където ще се осъществява практическото и теоретичното обучение на курсистите, вече има няколко годишен опит в тази посока. В УМБАЛ „Св. Марина“ се проведоха две обучения на санитари за болногледачи съвместно с Центъра за професионално обучение на болногледачи “Сен Мишел” в Малетроа, Франция. Варненският екип стои зад инициатива и в крайна сметка постигнатия успех българската държава да признае официално и да впише двете професии в Списъка на професиите през декември 2010 година.

В края на миналата година Центърът за професионално обучение получи Лиценция, издадена от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по двете нови професии.

За повече информация относно условията и документите за кандидатстване:

Дияна Георгиева – Организатор на ЦПО към МУ- Варна

Д-р Людмил Цветков – Директор ЦПО към МУ-Варна

Тел.: 052/677-263

E-mail: cpo@mu-varna.bg

http://ksk.muvarna.bg/

Tags: ,

Comments are closed.