На вниманието на професор Николай Петров относно неясната дейност на програма “Информирани и здрави”

На вниманието на проф. Николай ПЕТРОВ,

Министър на здравеопазването

ОТНОСНО. НЕЯСНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОГРАМА “ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”

 

Уважаеми г-н Министър,

От няколко години МЗ “провежда”, по напълно неясни и непрозрачни за обществото ни критерии и дейности, прословутата Програма “Информирани и здрави”, която ту “тръгва”, ту “спира”, поне според откъслечни медийни поддатки. Напразно нееднократно сме настоявали пред бивши министри и ние, за да разберем нещо по-вече за програмата, тъй като сме написали и издали над 30 книги (поне 10 от тях – на собствени разноски) на здравно-просветна и медицинска тематика, с намерението да бъдем включени и да разпространяваме по-лесно някои от тях. Вероятно дейността и пари-те на тази програма са най-пазената тайна в собствената ни държа-ва?! Единственото сведение се прокрадна в края на мандата на Стефан Константинов, който, дни преди да бъде уволнен, бил прех-върлил, поне според някои медии, сума от тази програма за над 1,4 млн лв на някаква П. Р.-агенция на Моника Йосифова; впоследствие се чу неофициално, че тя била върнала парите, предвид обществения шум и пр., но и до ден днешен по темата няма нищо ясно.

Уважаеми г-н Министър,

Бихте ли се заинтересовали от неясните (поне за нас и нашите читатели) финансови и административни движения в тази обвита в мъгла програма?

Освен това, сме готови – безплатно! – да предоставим на МЗ да качи на сайта си единственото учебно помагало за здравна и сексуал-на култура, сертифицирано от МОН – “Здравна азбука”, с което ще се изпълнят изискванията на чл. 122 от Закона за здравето – за пове-че информация относно социално-значимите, инфекциозните и поло-во-преносимите болести и предпазването от тях и нежелана бремен-ност, както и за вредностите – тютюнопушене, алкохол, наркотици, затлъстяване. Знаете, че профилактиката е, поне обявена, за приори-тет на МЗ, а тя започва именно със здравната просвета.

(Заведено в МЗ под № 94-1417/08.05.2013)

Tags: , ,

Comments are closed.