Постижения и успехи на варненската невронаука

През изминалия месец, от 16 до 19 май в к.к. „Златни пясъци” се състоя XIII-ят Национален конгрес по неврология с международно участие. Форумът протече при засилен интерес, като в него взеха участие както невролози от цялата страна, така и известни чуждестранни лектори в областта от Италия, Швейцария, Сърбия, Гърция, Турция.

Неврологията е една от най-бързо развиващите се науки в България през последните години, което благоприятства навлизането на най-новите достижения в практиката, отбелязва проф. Капрелян, един от основните лектори на конгреса.

Проф. Капрелян, какво представихте по време на научни форум?

Представих пленарен доклад на тема “Функционални невроизобразяващи методи при спешни състояния”. Става въпрос за най-иновативните методи на функционално изследване на мозъка. Но трябва да отбележа, че този труд е плод на колаборация между няколко интердисциплинарни звена на територията на Университетската болница „Св. Марина” във Варна, които включват както екип от специалисти в областта на нуклеарната медицина, така и екип от специалисти в областта на неврологията.

Разкажете малко повече за работата по този научен проект.

Той се осъществи благодарение на факта, че болницата разполага със съвременна апаратура и технологии и необходимите специалисти, които могат да боравят с нея. Благодарение на амбициите на ръководството на МУ-Варна и на ръководството на лечебното ни заведение, успяхме да закупим циклотрон, с който сами да произвеждаме изотопите, необходими за изследванията на пациентите с високотехнологичната Позитронна емисионна томография в хибрид с компютърната томография – ПЕТ скенер. А това вече ни дава по-големи възможности за изследване на пациентите.

В рамките на конгреса аз представих авторски резултати от изследвания на пациенти на територията на УМБАЛ „Св. Марина” през последните 3 години. Като както вече отбелязах, новите методи позволяват да разширим възможностите за ранна, по-точна и много по-адекватна диагностика, което спомага и за назначаването на възможно най-добрата терапия за пациентите.

В каква посока са изследванията на пациентите?

Трябва да се има предвид, че акцентите в неврологията са свързани с т. нар. невроонкологични заболявания. Става въпрос за първични и метастатични тумори на мозъка, изследване на болни с епилепсия, с различни видове деменция, най-често – болест на Алцхаймер, на болни с мозъчно-съдови заболявания. Тоест, един панел от болести, които имат изключително медицинско, социално и не на последно място – фармакоикономическо значение.

Разкажете ни за другите успехи на Катедрата по нервни болести към МУ – Варна по време на конференцията.
Постерът, представен от екип специалисти и експерти от УМБАЛ “Александровска” София (проф. И. Търнев, Доц. Гергелчева, Д-р Т. Чамова, Д-р З. Каменови и Д-р Л. Калайджиева) и МБАЛ “Св. Марина” (Проф. А. Капрелян) спечели първо място. Освен това Катедрата по нервни болести към Медицински университет – Варна участва с общо 9 постера. Считам, че успешното ни представяне на XIII-тия Национален конгрес по неврология с международно участие е плод на успешната реализация на стратегията на ректора на МУ-Варна и ръководството на МБАЛ „Св. Марина“ за развитие на Варненската невронаука и практика.

Tags: , ,

Comments are closed.