Построяване и поддържане на Домове за възрастни хора и за Рехабилитация на онкоболни в Родопите

На вниманието на Министър д-р Хасан Адемов

Уважаеми министър Адемов,

Обръщам се към Вас, съгласувано с проф. Иван Черноземски и Фондация “Хасуми за България”, с предложение да ни съдействате (или поне да ни насочите) за ползване на проекти за построяване или поддържане на Домове за възрастни хора и за Рехабилитация на онкоболни в Родопите.

Както Ви е добре известно, в населението в България неудържимо застарява и се увеличават онкоболните (300 000 в момента; с 18 000 смъртни случаи и ок. 40 000 новодиагностицирани годишно).

Най-подходящото място за забавяне на стареенето и за възстановяване на онкоболните след операция и лъче-/химио-терапия, у нас си остават Родопите: с техния отрицателно йонизиран боров въздух, който прогонва свободните малигнезиращи радикали, с подквасеното им само с бацилус булгарикус кисело мляко, с упражняването на нископланински туризъм, с ведрите слънчеви и честни хора там, които с готовност ще се грижат за тези пациенти.

Tags: ,

Comments are closed.