Сашо Ангелов: “Здраве, пари и още нещо”

Тази книга е написана от известния наш икономист Сашо Ангелов (специалист по държавни финанси, макроикономика, микроикономика, социално управление, приложна статистика, фирмено счетоводство и приложен политически анализ), съветник на министър проф. Радослав Гайдарски и в Комисията по бюджет и финанси на НС. Трудът се ражда в условията на непреставащите твърдения, че “парите в здравеопазването не стигат”. Сашо Ангелов обаче поставя друг въпрос: какво може да се постигне с наличните средства; какво се прави с приходите, които никак не са малко?

В книгата си той предлага нов симулативен модел за управление и контрол на ресурсите в здравната система, заложен на принципа на саморегулирането.

Моделът (ще го наречем “Ангелов”) обединява 3 потока:

# Управленският, съставен от мисия, стратегия, план за действие;

# Медицинският, съставен от диагнози (по МКБ-10 – Приложение 1), здравна карта, финанси;

# Ресурсовият, съставен от капиталови, организационни, човешки и информационни ресурси.

Не само това. Авторът залага конкретни въможности за реализация на модела чрез законодателни промени в ЗЗ, ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ, ЗДДС и Закона за облагане доходите на физическите лица.

Крайната цел на системата е да се превърне в единен функциониращ организъм, изпълняващ своята мисия към обществото.

И този стойностен труд предлагаме на вниманието на нашите държавници – здравни и финансови ръководители, както и на изпълнителните директори на ЛЗ.

Имат какво да научат от него.

Tags: , ,

Comments are closed.