На вниманието на Министър д-р Таня Андреева

Уважаема министър Андреева,

Като Ви благодаря за първото участие на здравен министър в отбелязването на Деня на Спасението (от учредяването му през 2005 г. насам), както и за емоционалните думи при преклонението пред гробовете на лекарите Димитър Попов и Христо Петров, си позволявам, надявайки се на Вашата колегиалност и духовност, да Ви предложа следното:

# Да се издигне паметник на д-р Черкезов или поне паметна плоча на лекарите и м. с., починали при спасяване на човешки живот (повечето от тях са софийски възпитаници) – в двора на УМБАЛ “Александровска”;

# Съвместно с Премиера Орешарски да предложите на СЗО обявяване на 15 август за Световен Ден на Спасението;

# Да съдействате за учредяване на орден “Д-р Стефан Черкезов” за удостояване на лекари и други граждани, проявили доблест при спасяване на човешки живот;

# Да организираме Кръгла маса по опазване здравето и живота на лекарите и м. с., охраната на техния труд и застраховането на здравето и живота им, което по закон е задължително, но не се изпълнява (с участието на МТСП, БЛС, БАСЗГ, синдикатите);

# Предвид застаряването на населението да организираме Симпозиум по геронтология “След 60” (съвместно с УМБАЛ в стра-ната); като през деня се извършват безплатни прегледи на хора над 60 години, откриване с концерт в двора на “Александровска”, орга-низиране и на изложба на подходящи храни и хранителни добавки;

# Да създадем Движение “Поговори с мен, докторе!” (за здравна просвета и психологическа подкрепа), със съдействието на МОН и МТСП, като за начало се разкрие Кабинет в НОЦ (за окуражаване на онкоболните като важна част от комплексната терапия);

# Да организираме и Кръгла маса в НОЦ по обезболяването;

# Да съдействате за въвеждането и развитието на здравно-духовен туризъм, особено подходящ при възстановяване след онкотера-пия, при метаболитен синдром и депресия.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.