Провеждане на среща по обществено здраве: “Проф. Тошко Петров” на тема “След 60” – геронтологичната медицина

На вниманието на д-р Костадин Ангелов,

изп. директор на УМБАЛ “Александровска”

Уважаеми д-р Ангелов,

След проведен разговор, Министър д-р Таня Андреева прие нашето преложение наесен да проведем в УМБАЛ “Александровска” порената Национална Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” на тема “Над 60 – геронтологичната медицина” – по възможност с по-оригинално откриване, с хепънинг, изложба на облекла, храни и хранителни добавки.

Предлагам Ви, също така, ако има възможност, на територията на болницата да разкрием Център за възрастни хора, вкл. и фитнес-салон и Кабинет “Поговори с мен, докторе” и за физиотерапевтични процедури.

По този начин болницата ще се превърне в желано място за профилактика и лечение от по-възрастното население, което все повече се увеличава.

Tags: , , ,

Comments are closed.