20 години в. “Български лекар”

През м. октомври 1993 г. излезе бр. 1 на новосъздадения в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР”; отначало – като орган на БЛС, с двуседмична периодичност; от 1998 г. – като самостоятелен месечник. Получихме редица груби удари под кръста (поради свободното и независимо тълкуване на престъпно заченатата и проведена здравна реформа (без задължителните предварителни стъпки: изградена – и до ден днешен недовършена и лошо работеща! -информационна система и остойностяване на медицинските дейности). Въпреки всичко, в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” винаги докрай отстояваше честните си към съсловието и обществото позиции.

Ние създадохме и – с ваша помощ, колеги, за което ви благодарим! – наложихме професионално-съсловните празници на висшето медицинско съсловие: Празникът на българските фармацевти (отбелязва се на Еньовден от 1994 г.), Денят на българския лекар (също от 1994 г.), Чилови дни (от 1998), Белиновият симпозиум (2000), Варненската лекарска среща (1997 – 2006) и, разбира се, единственият в ЕС Ден на Спасението (15 август, от 2005, официализиран от МС м. г.!). Предложихме на НС (2008) – и то го прие! – Закон за допълнение към ЗСОЛС, съгласно който здравният министър да има право да свиква Отчетно-изборен Събор на БЛС, ако неговият УС го е просрочил с повече от 3 месеца след изтичане на 3-годишния му мандат. Малко ли е?

Благодарим за покрепата! Бъдете с нас! Ние ви обичаме!

Затова:

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

Абонаментът за в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” се извършва във всеки пощенски клон на страната. Каталожен № 113. Цената е непроменена – 8,40 лв.

Tags: , , ,

Comments are closed.