Покана

Каня Ви да присъствате на тържеството по повод XII “Чилови дни” (създадени през 1998 г.), посветени на паметта и делото на големия наш лекар чл.-кор. проф. Константин Чилов” в неговата Къща-музей в родното му село Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина, което ще се проведе на 16 май, събота, от 12 ч.

Предлагам Ви да подпишем в неговия кабинет в Къщата-музей, Светая светих на българските лекари, следната

“Паметна бележка

 Ние, долуподписаните,
Като високо оценяваме и почитаме паметта и безсмъртното дело на големия български лекар проф. Константин Чилов, изразяваме своята готовност да си сътрудничим в провеждането на националната здравна политика и да работим активно за установяване в българското здравеопазване на неговите принципи, извлечени от живота и дейността му:

Уважавай живота! Обичай болния! Почитай колегата!

16 май 2009 г., XII “Чилови дни”
с. Славейно, Свещено място на българската медицина”

Tags: ,

Comments are closed.