Геронтологията – сериозен неотложен проблем

В края на вече застудилия се м. ноември, по наша инициатива, в БАН се проведе съвместна конференция по въпросите на болестите в напредналата възраст. Форумът бе ръководен от акад. Богдан Петрунов, Лекар на България, ръководител на Секция “Здравеопазване” при БАН.

Още първият лектор – акад. Дамян Демянов, Лекар на България, зам.-председател на БАН, председател на Съюза на учените в България и на Нац. Алианс “Живот за България” изтъкна, че отношението на лекарите към възрастните и вече немощни техни пациенти трябва да бъде възможно най-хуманно. Той подчерта, че все по-често в ръководената от него Клиника по коремна хирургия при ИСУЛ идват пациенти в “пълна физическа и психическа мизерия”, напълно изконсумирани – както по вина на своите близки, така и, защо да го крием – на ОПЛ, и то в такова тежко състояние, че трудно биха издържали на по-обемна операция. Акад. Дамянов заяви още, че възрастта по принцип не е пречка за успешна оперативна намеса и в това отношение сътрудничеството с кардиолога и анестезиолога-реаниматор е от решаващо значение.

“Грижете се за себе си!” – призоваха както той, така и проф. Младен Григотов, чиято кратка лекция бе върху основните 3 рискови кардиологични състояния: хипертония, исхемична болест на сърцето и последицата им – сърдечна недостатъчност. А и самата възраст “75 години” е директен рисков фактор № 1… Това е, защото в млада възраст съединителната тъкан на сърцето е 3%; в напреднала – цели 30! Проф. Григоров призова и към повече движение – защото то развива колатералите..му. В САЩ намалиха наполовина смъртността си чрез упорита борба с тютюнопушенето и решителното му намаляване, отбягване на животинските мазнини и движение! Излишно е да питаме къде сме ние в това отношение, но колко пъти трябва да предлагаме въвеждане на задължително обучение по здравна култура?

Проф. Петър Панчев, Лекар на България, ръководител на Клиниката по урология и нац. консултант по трансплантология, даде за пример своя учител проф. Никола Атанасов. Вече 98-годишен (р. 1915 г., Севлиево), завършил медицина в австрийския Грац, преживял концлагера в Заксенхаузен, пръв у нас внедрил и разработил пластичните операции на легенчето и уретера (1956) и извършил първите бъбречни трансплантации (1956), той е още бодър, жив и здрав!

Проф. Панчев изрази професионалното и човешкото си удивление от Майката-Природа: той е имал пациенти в силно напреднал рак на простатата, който е претърпявал без лечение обратно развитие…

Интересна лекция изнесе и проф. Златимир Коларов, ревматолог и писател (поместваме я отделно).

Бяха представени тазгодишните издания на главнияредактор на в. “Български лекар” – брошурите “Изберете Живота!”, “Здравно-духовна култура” и “О, Господи – Старостта!”, както и най-новата му книга “Болестите и сексът на държавниците през погледа на един лекар”. Половината от приходите от продажбите им бе предоставена на певеца Борис Годжунов.

Единодушно бе приет следният

ПРИЗИВ към българските политици и държавници

“ЗДРАВЕТО, БЪЛГАРИНО!”

Уважаеми дами и господа сънародници,

България се намира в тежка демографска криза, която я заст-рашава с неудържимото й стопяване с по 50-60 000 души годишно и бавно изчезване на народа и държавата. Ние вече сме на 5-то място в света по застаряване на населението и на първо място в ЕС по ниска средна продължител-ност на живота (70 години за мъжете и 77,2 години за жените). В същото време за здравеопазване се отделят едва 4,3% от БВП, най-малко в ЕС по този показател, а децата ни са с ни-ска или дори липс-ваща здравно-духовна и сесуална култура, голяма част от тях пушат, злоупотребяват с алкохол, затлъстели са и упот-ребяват наркотици; поне 20 000 са абортите, извършвани от ученички. Това би трябвало сериозно да разтревожи всички нас.

Затова призоваваме настоящите и бъдещи държавници:

# Здравеопазването и демографските проблеми да станат осно-вен, водещ и определящ приоритет във всички национални и местни политики;

# Кандидатите за кметове и депутати да представят предизбор-но програмите си относно здравеопазването и демографията в райо-ните и страната, както и, ако желаят – своето лично здравословно състояние;

# В училищата да се въведе задължително обучение по здравно-духовна култура;

# Към Президентството и МС да се обособят специализирани Комисии по демографията и здравеопазването.

Да живее България!

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.