40 години Медицински Университет – Плевен

Наесен (30 октомври – 2 ноември) Медицинският Университет – Плевен ще отбележи своята славна 40-годишнина. Открит от акад. Атанас Малеев в рамките на Медицинска академия, той оцеля през изпитанията на времето и вече се утвърди като образец на находчивост, иновации и внедряване на високи оперативни технологии.

Отсега започна подготовката за научните прояви: XII Международна научна конференция на младите лекари; Нац. Конгрес по фармакология; Работна Среща на Асоциацията на студентите-медици с пациентските организации; VIII Работна Среща “Хасуми” (тя вече става традиционна, III поред, за Плевен, и вероятно винаги ще се организира тук) (д-р Хасуми и вирусологът д-р Цурхаузен, изобретателят на ваксината срещу човешкия папилома-вирус, ще бъдат обявени за доктор хонорис кауза) и др. На 31 октомври ще се проведе тържествено шествие на Ректората и Деканата и ще се организира официалният прием на Ректора проф. Славчо Томов.

Tags: , ,

Comments are closed.