1 година ректорски мандат

Трябва да се признае на проф. Митев, че изпълни някои от обещанията си към колегите при избирането му. Вече се отпускат по 180 лв месечно за всеки специализант, като 40% от тях се разпределят за хоноруване на обучаващите ги.

Придобилите степените “доктор” (на брой 450 души) и “доктор на науките” (102) получават съответно по 150 и 220 лв месечно. С 25% са увеличени и заплатите на преподавателите (а това са 3 академици, 3 чл.-кор., 107 професори, 262 доценти, 942 асистенти и 97 преподаватели). Понастоящем в МУ – София се обучават 5308 студенти, от които 867 чужденци от над 40 държави (между които Турция, Ирак, Бангладеш, Австралия, Китай, ЮАР) и 330 докторанти.

Ректорът има амбициозни бъдещи проекти. Още на пръв прочит обаче те изглеждат неосъществими:
 
1. 8-те УМБАЛ на територията на Болница “Александровска” да бъдат обединени в една, и то под прякото оперативно ръководство на ректора, който да й стане изпълнителен директор (как ще бъде преодолян неизбежният непреклонен отпор на техните директори?);
2. Пустеещите скелети (по неговия сполучлив израз) на недостроените и изоставени сгради на Детската (започната преди 30 години!) и Вътрешната (преди 20 години) Клиники да бъдат предоставени на още неясни химерни бизнесмени, които да ги превърнат в хотели и учебни зали. (А тези скелети вече не са ли негодни и опасни и, за съжаление, трябва просто да бъдат съборени?);
3. На мястото на зловещо зейналия като след бомбардировка стол № 8 да бъде изградена модерна сграда на Ректората и Деканата. (Единствено това би било практически възможно осъществимо и ако стане, проф. Митев ще заслужи втория си мандат.)
4. Построяването в Китен на хотелска и учебна база за използването й от всички клиники, катедри и медицински дружества. (Чудесна идея! Но как ще бъде осъществена тя без публично-частно партньорство, и то в условията на финансова криза и замиране на новото строителство по Черноморието? Освен това, как ще бъдат задължени или поне убедени всички колеги да ходят само в толкова далечния Китен, вместо да се събират в много по-удобната София или близкия до нея Пловдив?)

Споделяме тревогата на ректора от занемарения вид на най-авторитетната медицинска Алма Матер (вина за което носят и досегашните й бездейни ректори с чиновнически души) и искрено се надяваме управляващите да разберат неговите амбициозни, според нас обаче неизпълними и нереалистични проекти, и да му съдействат да ги осъществи поне някои от тях.

Tags: ,

Comments are closed.