Доц. Жени Стайкова – директор на НЦОЗА

Новият директор на НЦОЗА е доц. Жени Стайкова, дм, досегашен директор на РЗИ – Кърджали, дългогодишен член на редколегията на в. “Български лекар”, носител на Наградата на МЗ, БАН, БЛС, СБМС, Национален алианс “Живот за България” и в. “Български лекар” за обществено здраве “Проф. Тошко Петров”.

Завършила медицина в Санкт Петербург, тя специализира хигиена в Москва и социална медицина – в Пловдив. Магистър е също и по обществено здраве и здравен мениджмънт (към ФОЗ на МУ – София) и по публична администрация (в СУ “Св. Кл. Охридски”). Преподавател в МУ – Плевен и филиала на ПУ “Паисий Хилендарски” в Кърджали. Известна е с иновации, спечелени международни проекти и организиране на национални форуми по хигиена и обществено здравеопазване.

Честито и за много години!

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.