На вниманието на д-р Нигяр Джафер, председател на Комисията по здравеопазване при 42-то НС

УВАЖАEMA ДОКТОР ДЖАФЕР

Намирам за редно да споделя с Вас някои наши виждания (съжалявам, ако Ви се сторят прекалено дръзки) относно реформиране на здравната система, а именно:

 

# ЦСМП да премине към МВР. Мотиви: Тя е част от националната сигурност; така много по-лесно ще бъдат обучени полицаите и огнеборците да бъдат и своего рода парамедици (както е на Запад); персоналът ще получава много по-високи заплати плюс 20 накуп при пенсиониране – и липсващите 400 лекарски места бързо ще бъдат попълнени;

 

# Агенция “Лечение на деца в чужбина” да бъде закрита. Мотиви: Никъде в ЕС, а сигурно – и по света няма подобна структура – това би представлявало обида за местните лекари и унижение за техния здравен министър. Ние разполагаме с добри специалисти, а ако в даден случай те не могат да се справят, тогава да се викат професори от чужбина: ще ни струва много по-евтино, а и те ще могат да обучат на място нашите колеги; освен това немалко от тези професори, особено американските, ще дойдат и безплатно, защото чувствително си намаляват данъците (така практикува проф. Янчулева – Гугучкова);

 

# Да се инициира Закон за допълнение на ЗЗО, в смисъл лекарите да плащат чувствително по-малки здравни вноски (така е в Австрия), тъй като се предполага, че могат сами да си определят състоянието и да не търсят медицинска помощ за щяло и нещяло, а и като своего рода полагаем им се бонус за професионалната дейност.

Tags: ,

Comments are closed.