Писмо до Ваньо Митев за съвместна национална среща по обществено здраве

На вниманието на чл.-кор. проф. Ваньо МИТЕВ,

Ректор на Медицински Университет – София

Уважаеми проф. Митев,

Предвид неудържимото застаряване на нашия народ и най-ниската средна продължителност в на живота му в ЕС (71 год. за мъжете, 78 – за жените), Ви предлагам да организираме съвместно – НЦОЗА, БАН, СУБ, Нац. Алианс “Живот за България”, МУ и ФОЗ – София, V юбилейна Нац. Среща по обществено здраве “Акад. Тошко Петров”, посветена на този национален геронтологичен проблем, с по-оптимистично звучащ надслов “Старостта не е порок”.

Ще поканим видни наши специалисти (по кардиология, нефрология, дерматология, ревматология, хирургия) да изнесат лекции по темата; ще подготвим и съответни решения и предложения към НС и МЗ (разкриване на Катедра по геронтология към МУ; болници за продължително лечение, старчески домове в Родопите и други здравословни райони, хосписи).

Предлагам Срещата да се проведе, под общо наше съорганизаторство, в Аулата на НЦОЗА на 30 октомври, четвъртък, от 13 до 15 ч. Ще поканим и новите здравни депутати и Колегиума на МЗ.

По възможност, в следващите дни (31 октомври, 1 и 2 ноември) можем да посетим и селища в Смолянския район (като се концентрираме на с. Славейно, Свещено място на българската медицина), където има подходящи места за Родопски здравно-духовен туризъм и старчески домове.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.