А клиники по социална токсикология?

В Пловдив бе открита чудесно реновираната Клиника по клинична токсикология. Сбъдна се 25-годишната мечта на ръководителя й доц. Янко Илиев.

Когато говорим за тази специалност, непременно се сещаме за незабравимия проф. Александър Монов, който неотдавна ни напусна на преклонна възраст, над 90-те; създател на българската клинична токсикология.

Но неволно се питаме: а не са ли необходими на България и лечебни звена по социална токсикология? Разбира се, не го казваме сериозно, защото няма и никога няма да има клинични пътеки по завист, злоба, недобросъвестност, зложелателство, неколегиалност, безчовечност, алчност, партийни пристрастия и други отровни нокси за обществото и народа ни.

Защото Константин Иречек го е казал много ясно: “Най-силно впечатление ми прави чудесното наслаждение, които хората тук изпитват да си пречат и да си развалят един другиму работата…”.

Кой ще ни излекува и от мародерство? Примери – колкото щеш: стъклари увеличават двойно, че и тройно услугите си след преминала градушка; бакали правят същото с минералната вода след потоп; лекари изнудват за солидно предварително заплащане пациенти, изпаднали в безпомощно състояние, вкл. и най-свещеното нещо на земята – Родилката, замъчила се да става Майка!!

Ясно е, че Клиники по социална токсикология е невъзможно да има.

Но е крайно време да имаме Закон за борба с мародерството.

Tags: , ,

Comments are closed.