Писмо до автора

Уважаеми д-р Найденов,

Скъпи приятелю,

Новата ти книга „Незабравими софийски професори по медицина” още веднъж показва твоя талант и умение да отразяваш вярно и точно, събития и факти от родното здравеопазване.

Тези твои книги, чиито брой нараства изключително бързо ще останат за бъдещите поколения и ще бъдат верен показател за състоянието и данните свързани с развитието на българската наука и практика.

Чест ти прави, че с много труд и задълбоченост в твоите книги са намерили място факти, имена, характеристики и исторически данни важни за развитието на българската медицина.

С вълнение прочетох текста за наименуването на Столичния онкологичен диспансер на името на проф. д-р Мушмов. Ти правилно си писал, че проф. Марин Мушмов беше изключителна личност,  изтъкнат онколог и всеотдаен лекар. Изминалите 20 години от неговата смърт не заличават заслугите му за развитието на онкологичната наука и практика. Това още повече показва, колко безпричинен и драстичен е фактът за заличаване неговото име.

Нека всеки в нравствен аспект да отговаря за своите постъпки.

На теб желая здраве и продължаваща творческа плодовитост!

 

Доц. Д-р Людмила Дерменджиева,

СБАЛО – гр. София

Tags: , ,

Comments are closed.