Шок от доплащането…

И – изобщо, от цялата здравна реформа!

“Здравето в стока!” – самовлюбено и надменно крещяха пръкналите се незнайно откъде баш-реформатори още в първите дни след партийния преврат на 10 ноември.

И, наистина, успяха: превърнаха Медицината в Бакалия.

Никой не е писал повече от нас за мизерното заплащане на свещения лекарски труд и не е пледирал за достойното му остойностяване и увеличаване. Но по честен и почтен начин. Защото да превърнеш страданието и болката на хората в средство за изнудване и бързо, безогледно лично обогатяване – това застава в пряко противоречие с принципите на най-великата професия.

Безспорно, лекарят не е социален работник. Придобиването на толкова много и задълбочени знания в най-трудната за усвояване професия и прилагането им в практиката изисква дълги години целенасочен труд, който трябва да бъде възнаграждаван по достойнство. Но да скубеш пациента си без всякакви правила и морал, извън какъвто и да е контрол, воден единствено от жаждата си за лични облаги, е далеч от философията на Медицината, на храма, в който се настаниха чевръсти алчни търговци.

Слава, Богу, че те все още не са мнозинството. Лошото е, че се увеличават, под безразличния поглед на държавниците и БЛС.

“Застрахователите са шокирани от исканията на болниците за доплащане, въпреки здравното осигуряване и застраховане пациентите се натоварват с половината от стойността на лечението” – това са заглавието и подзаглавието на статия във в. “Сега”/29 ноември, с която, за огромно съжаление, не можем да не се съгласим.

Възможно ли е, наистина, за раждане да се искат (извън КП от НЗОК) още и допълнителни 10 000 лв, плюс 980 лв за 3 дни ползване на интернет и телевизия в стаята, плюс 900 лв за избор на екип, плюс 330 лв на ден, плюс 120 лв за правото на съпруга да присъства на раждането на детето си?

Възможно е – след като така и липсва остойностяването на лекарските дейности, първото от задължителните условия, които навремето поставяхме пред пишман-реформаторите. И след като – крайно време е! – общественият ресурс в НЗОК да се ползва само от държавните и общински болници. Частните – да си вземат парите кеш от пациента и от частния му застрахователен фонд, както ни го обещаваха кресльовците-реформатори, и без да бозаят и от НЗОК, т. е. от трета крава.

Така е в страните от ЕС и целия цивилизован свят.

А как е в Ориента – ние си го знаем.

“Шокът от доплащането”, за който пише в. “Сега”, е всеобщ – от цялата здравна “реформа”, която направи българското здравеопазване един Франкенщайн. От него, както знаем от една скорошна анкета, са доволни само… 01% от хората. Вероятно положителния отговор са дали самите престъпни “реформатори”. Както и една нищожна шепа лекари, облагодетелствани от няколко свръхраздути КП за сметка на огромното мнозинство от останалата част от медицината..

Tags: ,

Comments are closed.