Пак Пловдив

В навечерието на Нова година, когато ще отбележим славната му 70-годишнина, Медицинският Университет – Пловдив обяви своите нови професори. Това са отдавна доказалите своите професионални качества и висока лекарска етика колеги:

Д-р Борислав Китов, неврохиряргия;

Д-р Красимир Мурджев, гръдна хирургия;

Д-р Пенка Стефанова, детска хирургия;

Д-р Янко Илиев, клинична токсикология.

 

На следващия ден стана ясна и още една радостна новина, повод за гордост и несъмнено признание за стойността на пловдивската академична общност: ректорът на МУ – Пловдив проф. Стефан Костянев, ръководител на Катедрата по патофизиология, е избран за чл.-кор. на БАН! За първи път пловдивски лекар получава това високо звание. Честито!

 

Ректорът връчи Наградата на Оксфордския университет “Най-добрата университетска библиотека” на директорката на Библиотечния център на МУ – Пловдив Мая Урумова. Тя подчерта, че библиотеката е “силата, която свързва и вдъхновява”.

Проф. Мария Куклева, зам.-ректор, детски стоматолог, получи званието “Лекар по дентална медицина/2014 г.” на Българския зъболекарски съюз.

За “Студент на 2014 г.” бе обявен Петър Мирянов.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.