На вниманието на Министър д-р Петър Москов, копие до Ваньо Шарков по повод наредба за иницииране на учредяване на орден “Д-р Стефан Черкезов”

На вниманието на Министър д-р Петър МОСКОВ

КОПИЕ/ Зам.-министър д-р Ваньо ШАРКОВ

 

ДОПЪЛНЕНИЕ към НАРЕДБА 1039/2012 г. И ИНИЦИИРАНЕ на УЧРЕДЯВАНЕ на ОРДЕН “Д-р Стефан ЧЕРКЕЗОВ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

I. С Решение 1039/2012 г., предложено от нас, подкрепено от БЛС, БЧК, КТ “Подкрепа”, КНСБ, БАСЗГ, БАН и ВМА, и внесено от тогавашния здравен министър Десислава Атанасова, МС обяви “15 август за ден за оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот – Ден на Спасението” (ДВ, бр. 103/2012), но пропусна да уточни ритуала, затова той се изпълнява все още само пред ВМА и някои Областни болници.

Затова Ви предлагам да внесете в МС следното

 

“Решение №… на МС

от….

 

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 

1. Допълва Решение 1039/2012 г., което обяви 15 август за ден за оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешкия живот – Ден на Спасението.

2. Денят на Спасението да бъде почетен с едноминутно мълчание, вой на сирени и звън на камбани на 15 август в 12 ч.

3. Държавните институции да издигнат българския национален флаг.

4. Предлага на общинските съвети да отбележат по подходящ начин почитането.”

 

II. Предлагам Ви, също така, и да инициирате учредяване на нов орден – “Д-р Стефан ЧЕРКЕЗОВ” за удостояване на спасители.

Tags: , ,

Comments are closed.