Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, търси да назначи:

1.Заместник Началник клиника в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

2.Лекар, физикална и рехабилитационна медицина в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Придобита специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина”,  удостоверение за завършен курс или програма за допълнителна квалификация за упражняване на Високоспециализирани дейности, съгласно изискванията на Медицински стандарт  по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

Кандидатите  да представят следните документи: заявление, автобиография – CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, удостоверения, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 15 дневен срок от публикуване на обявата във в.”24 часа”.

За справки: гр.София ул.”Димитър Моллов” № 1,

тел. 02 975-91-21

Tags: 

Comments are closed.