На вниманието на Отчетно-изборния събор на БЛС: Подновяване ползването на в. “Български лекар” като орган на БЛС

КОПИЕ: УС на БЛС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” започва да излиза от 1993 г. като орган на БЛС, и това продължи до 1998 г., като през цялото това време не е ползвал нито стотинка от свещения членски внос.

# През това време предложихме и съвместно с БЛС създадохме и утвърдихме професионално-съсловния ни празник Деня на българския лекар (1994) и емблематичните Чилови дни (1998).

# Впоследствие създадохме и Деня на Спасението (2005), официализиран от МС, с подкрепата на новия УС на БЛС, през 2012 г.; на която дата оказваме почит към медиците, загинали при спасяване на човешки живот. Заедно организираме както тези прояви, така и Родопския здравен Събор.

# През 2008 г., по повод наглото просрочване с дълги месеци на свикването на Отчетно-изборен Събор на БЛС от страна на тогавашния му председател А. Кехайов (агент Жеко), разпространихме чрез в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” предложение до НС за приемане на Закон за допълнение на ЗСОЛЗ, съгласно който този Събор най-после бе проведен.

# Отново в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” излезе с предложение до НС, подкрепено от новото ръководство на БЛС, и за допълнение на чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс, чрез което най-после бяха инкриминизирани нападенията над медици.

Всичко това, а и други взаимни дейности, несъмнено потвърждава стабилната братска родствена връзка и идейни и творчески взаимоотношения между БЛС и в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР”.

 

Ето защо, ВИ ПРЕДЛАГАМ:

Да приемете в. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР” отново да стане официален орган на БЛС, който ще има право да ползва до 2 стр. във всеки негов брой за публикуване на негови декларации и информация за дейността му срещу минимално заплащане или, ако прецените, дори съвършено безплатно. Това право се отнася и до сайта www.bglekar.bg.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.