България и Австрия подписаха споразумение за здравно сътрудничество

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев и федералният министър на здравеопазването на Република Австрия г-н Алоис Щьогер подписаха работен план за сътрудничество между двете страни. „Документът обхваща периода на следващите две години и е израз на традиционно добрите връзки между  нашите страни в областта на здравеопазването.

Обединихме се около общи позиции и съм удовлетворен от перспективите на бъдещото ни сътрудничество”, заяви на брифинг след проведените разговори министър Евгений Желев. Той подчерта, че двете страни са обсъдили теми, които пряко засягат системите на здравеопазването на България и Австрия. Сред най-важните въпроси на срещата са епидемиологичната обстановка, създадена с разпространението на грипния вирус от типа А (H1N1), както и мерките, които двете страни предприемат в тази насока.

Министър Желев съобщи, че по време на разговорите е постигната договореност за сътрудничество в областта на  организацията на здравните системи и контрола на здравните услуги. Споразумението предвижда обмяна на опит в здравната и лекарствената политика, организацията и контрола на медицинската помощ,  болничния мениджмънт, контрола на храните, превенцията и контрола на ХИВ-СПИН,  обмяна на специалисти и формирането на  работни групи от експерти за решаването на проблеми от взаимен интерес.

„Обмяната на опит в областта на здравеопазването е от изключително значение, защото системата на здравеопазването се развива успешно само ако отделните структури взаимно се учат една от друга”, заяви след срещата австрийският министър на здравеопазването Алоис Щьогер.  Той изтъкна, че със своя опит Австрия може да допринесе за успешното развитие на здравната реформа в България.

В това отношение беше подчертана необходимостта непрекъснатото да се насърчава готовността за усвояване и прилагане на нови методи и подходи в системата на здравеопазване, за което  е важно да има подкрепа на политическо ниво. Като израз на признание за усилията на България, министър Щьогер информира, че страната ни е сред поканените  за участие в Световната конференция по въпросите за СПИН през 2010 г. във Виена.

Tags: ,

Comments are closed.