На вниманието на Министър д-р Петър Москов: Наредба за промяна в работата в родилните и неонатологичните отделения и свикване на кръгла маса за човеколюбието

КОПИЕ: Зам.-министър д-р Ваньо ШАРКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с неприятния инцидент с малтретираното бебе в “Софиямед”, Ви предлагаме следното:

1. Да издадете Наредба за промяна в работата на родилните и неонатологичните отделения в смисъл новородените веднага да се предават на техните майки и да бъдат в техните стаи до изписването им – каквато е практиката в ЕС и САЩ. Недопустимо е у нас да продължава старата социалистическа система на безсмислено отделяне на новородените в отделни стаи – това предизвиква пренапрежение сред средния  медицински персонал и излишно безпокойство у родилките.

Мнение в този смисъл вече сме изказали пред сайта Блиц; ден по-късно го издигнаха и протестиращи майки.

Иначе ИАМО би следвало да бъде безкомпромисна спрямо подобни прояви на все по-зачестяващите прояви на нечовешко отношение към пациентите от страна на медицинския персонал. Напълно подкрепяме Вашата неведнъж изказвана тревога от все по-задълбочаващия се недостиг на човеколюбие в хуманната медицина, която отдавна се е превърнала в меркантилна и подкрепяме политиката Ви в това отношение.

 

2. Смятаме за необходимо свикване на Кръгла маса по този въпрос с участие на БЛС, ИАМО, БАСЗГ и директорите на РЗИ и на болничните ЛЗ.

Темата би могло да бъде предварително обсъдена и по време на XVIII Чилови дни на 30 май в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Свещено място на българската медицина.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.