На вниманието на д-р Валентин Ангелов, изп. директор на СБАЛО

Уважаеми д-р Ангелов,

Във връзка с 65-годишнината на СБАЛО и с цел насърчаване добрата лекарска практика и повишаване духовността сред колегите, Ви предлагам:

1. Създаване на съвместна (с включване и на БЛС, БАН и СУБ) Награда “Проф. Станко Киров”, с която ежегодно да бъдат удостояване видни български онколози от цялата страна;

2. Наименоване на Клиниката по гръдна хирургия на името на проф. Станко Киров, а на операционната зала – на доц. Андрей Симеонов (излишно е да Ви убеждавам в тяхната неоценима диагностично-лечебна дейност;

3. Клиниката по коремна хирургия да получи името на проф. Борислав Кръстев (основател, заедно с проф. Киров, на онкохирургията в България), а на операционната зала – на проф. Нено Георгиев (не само изтъкнат онкохирург и директор на Онкоболницата, но и .починал минути след извършена тежка операция);

4. Подновявам предложението си за разкриване на уникален за страната Кабинет “Поговори с мен, докторе!”, за вдъхване на вяра и кураж у онкоболните, като част от комплексното онколечение.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.