Увеличава се броят на студентите в МУ-Пловдив, които се обучават по програма Еразъм

Броят на студентите, които се обучават по програма Еразъм се е повишил в последните две години, отчитат от Медицинския университет в Пловдив. През 2011 година по програмата са били ангажирани 15 студенти – 11 с цел обучение и 4 с цел практика, а за периода 2012-2015 г. се обучават общо 68 студенти в чужбина.

„Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между университетите в областта на теоретичното и практическо обучение,  за насърчаване на международния обмен и компетенциите при студенти и преподаватели”, заяви заместник-ректорът по международно сътрудничество в МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

МУ- Пловдив е притежател на Еразъм харта и има подписани 96 междуинституционални споразумения с 89 университета от 22 държави, сред които Австрия, Белгия, Германия, Испания, Италия, Франция, Турция и други. „През последните години се наблюдава повишаване на студентската мобилност с цел практика в чужбина, както и увеличаване на броя на реализираните мобилности във връзка с участието на млади специалисти, които искат да повишат своята квалификация”  – допълни проф. д-р Дамянка Гетова, институционален координатор по Еразъм.

Програмата позволява студенти от чужбина също да получат обучение в МУ-Пловдив. Лекторите в  университета са на много високо ниво и преподаването се извършва на английски език, а за всеки студент се изготвя индивидуална програма.

„Всички студенти, които пристигат по Програма Еразъм+ в МУ- Пловдив се  настаняват в реновираните общежития на университета, ползват отстъпка за градски транспорт, отстъпка за БДЖ, безплатен достъп до библиотеката. По Програма Еразъм+ в МУ- Пловдив се обучават много студенти от Италия, Франция,  Португалия, Латвия, Турция”, каза още проф. Мурджева.

Студентите от ESN (Еразъм студентската мрежа) – Пловдив организират културни мероприятия, като  активно включват  пристигналите по Програма Еразъм+   техни колеги от чужбина в студентския   живот на МУ- Пловдив.

Tags: ,

Comments are closed.