На вниманието на УС на БЛС: Становище по темата за удовлетореността

СТАНОВИЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

На вниманието на УС на БЛС

КОПИЕ/ Министър д-р Петър МОСКОВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознах се със Становището на БЛС по темата за удовлетвореността на пациентите, в което се изразява колективното отхвърлящо мнение на съсловието. Учуден съм от надменността, с която то се отнася към “Рес сакра (Свещената вещ)”, както Хипократ определя Пациента. Вярно, че мнението на хората е субективно и няма физичен безпристрастен измерител, но нали болката, страданието, облекчението, задоволството, ако щете – и агонията са субективни усещания?

В ЛЗ на целия цивилизован свят има 10-степенна оценка на болката, която е субективна (а каква да е?!) оценка на пациента и лекарят трябва да я притъпява; обръща се особено внимание и на удовлетвореността му. Иначе здравно-застрахователните дружества плащат по-малко, и с право.Надменност се изразява и в твърдението, че “пациентите не са страна по договорите на ИМП с НЗОК”. А кой я пълни със своите вноски тази НЗОК и ви осигурява заплатите, колкото и ниски да са те?!

Нима не ви е известно, че Човеколюбието почти е напуснало българските ЛЗ, че нашите лекари в преобладаващата си част се меркантилизираха и станаха безчувствени към страданията на болните? И, още: че медицината се нарича хуманна (т. е. човечна), защото милосърдието и вниманието към страдащия трябва да бъдат водещи, освен високата квалификация и умелото използване на наличната апаратура. И че Духовността сред съсловието ни е на изчезване!

Мисля, че с това Становище заставате на страната на мързеливите и безразличните, и тя е фактически израз на криворазбрана и вредна колегиалност. Кадърните и човеколюбивите медици няма от какво да се притесняват. Навремето, когато възстановявахме БЛС, бяхме решили той да бъде безкомпромисен коректив на некадърните, бездушните и нискоквалифицираните, за да се насърчават добрите лекари. Пациентите никога няма да изразяват неудовлетвореност от тях, бъдете сигурни!

Навремето министър Ангел Тодоров бе издигнал болшевишкия лозунг: “Пациентът винаги има право!”, срещу което съм писал още тогава. Но в случая става въпрос за възвръщане на милосърдието и грижовността към безпомощния страдалец. На няколко пъти ви предлагах да приемете “Харта за правата на лекаря”, както и “Принципите на лекаря”, които си позволих да обособя така: “Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”. Досега не сте ми отговорили. Вероятно ме смятате за недостоен за внимание.

Лично аз подкрепям строгото отношение на МЗ към подронващите престижа на свещената бяла професия лекари, м. с., акушерки и ЛЗ, защото това е европейски подход.

Tags: , ,

Comments are closed.