Преизбраха ректора!

Както се очакваше, 70-годишнината на Медицинския Университет – Пловдив бе ознаменувана и с преизбирането за втори мандат на ректора му – чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн, с чувствително болшинство пред опонента му.

Безспорно, първият мандат на него и екип му бе повече от успешен. Отчетът за него бе представен за първи път в стегнат сборник, при това – съдържащ цели 235 страници!

Понастоящем студентите тук са 5332, като чужденците от тях са 1623 (от 35 държави!). Най-много са англичаните (173), следвани от гърците (88), германците (33) и пр. Техните социално-битови условия са чувствително подобрени: общежитията разполагат с 1486 легла; извършена бе реконструкция и разширение на свръхмодерния Аудиторен комплекс (построен от предшественика доц. Георги Паскалев, единствения пловдивски медик, носител на най-високото професионално-съсловно отличие “Лекар на България”), ремонтиран бе Стедунтският стол на ул. “Черевец” 2, спортната зала “Медик”, фитнес-залата; бяха изградени 2 тенис-корта, изградено – игрище към общежитията и пр.

Зачислените специализанти в момента са 553 (8 от тях – чужденци); придобилите права на специалисти през отчетния първи мандат – 602. Проведени са и десетки научни форуми.

Присъдените научни степени през периода 2011 – 2015 са:професори –  46, доцунти – 41, дмн – 8, “д-р” – 117.

Медицинската библиотека бе обявена за най-добрата в ЕС!

Нещо повече: МУ – Пловдив бе удостоен с престижната международна награда “Най-добър университет” за водещи позиции в областта на образованието. Наградата бе връчена на ректора на Срещата на Върха на лидерите в областта “Наука и образование”/2013 г. в Оксфорд, от името на Европейската бизнес асамблея и Академичния съвет на Клуба на ректорите в Европа. Това отличие бе безспорният връх на първия мандат на ректора и неговия достоен екип, за което те заслужават само поздравления и възхищение! (Всички тези постижения бяха стриктно отбелязвани във в. “Български лекар”, на чиято редколегия ректорът е член и която го поздравява с успеха!).

Тогава: какво странно беше, че бяха преизбрани? Странното, поне за нас, бе появата на претендент за абсолютно защитения с достойни дела пост. Няма нищо лошо в конкуренцията (стига да се изразява в честна борба, без удари под кръста…), но всеки състезател би трябвало предварително да преценява възможностите си, преди да се впусне в надпреварата на олимпийския принцип.

Убедително бе защитена и Програмата за управление и развнтие на МУ – Пловдив през втория мандат, която бе представена със сполучливото заглавие “Зрелост и ускорение”. Приоритетните й задачи са в цели 10 направления: от “Учебна дейност” през “Научно-изследователска дейност”, “Международно сътрудничество” и “Развитие на академичния състав” до “Оптимизация на управлението”, “Финансов просперитет” и “Строителна програма”.

Към мотото “Зрелост и ускорение” ректорът добави и “Устойчивост”.

Наполнъ можем да вявраме в уверението му, скрепено с енергичния му подпис:

“Ще дадем най-доброто от себе си, за да успее каузата, наречена Медицински Университет – Пловдив!”.

На добър час!

Tags: ,

Comments are closed.