На вниманието на министър д-р Петър Москов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Денят на народните будители е създаден в Пловдив през 1909 г. След 9 септември е забранен от комунистическата власт, за която нямаше други светини, освен Ленин, Сталин, Г. Димитров.

През 1992 г. големият наш будител, просветител и писател, кардиологът д-р Петър Константинов го възстанови. Оттогава Денят на народните будители отново започна да бъде отбелязван с манифестации на ученици. След кончината на колегата, обаче, това замря. Спря дейността си и основаното от него Движение “Мати Болгария”.

Предлагам Ви в памет на д-р Петър Константинов неговото име да бъде дадено на Централната медицинска библиотека.

Tags: ,

Comments are closed.