45 години от основаването на Факултета по дентална медицина в Пловдив

Събитията и тържествата, с които се отбелязва 70-годишнината от основаването на Медицинския университет – Пловдив и традицията на висше медицинско образование в Пловдив, се провеждат през цялата 2015 година в структурите на Медицинския университет в града.

Финалният акорд на честванията ще даде Факултетът по дентална медицина, който отбелязва 45 години от основаването си.

С откриването (на 1 етаж, фоайе – ФДМ) на трите зали, студентите по дентална медицина ще разполагат с 42 чисто нови места за фантомно обучение.

В академичното си обръщение по повод тържественото честване ректорът, чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн, акцентира върху най-важните постижения в 45 годишната история на Пловдивския факултет по дентална медицина още от 70-те години на ХХ-ти век – любов към професията, амбиция и стремеж към висок професионализъм за кадрите на Факултета и високотехнологична съвременна материална база за обучение и научни изследвания в денталната медицина.

Tags: ,

Comments are closed.