На вниманието на министър д-р Петър Москов: Провеждане на здравна викторина и конкурс за есе на здравна тематика в училищата

Уважаеми господи Министър,

 

Проведохме обявената от нас “Седмица на здравната култура”, като изнесохме здравно-просветни лекции в с. Момчиловци, Смолянско и столичните СОУ 125 “Проф. Боян Пенев” и СОУ 14 “Асен Златаров”, на базата на нашата монография “Здравна азбука”, сертифицирана от МОН през 2009 г. като учебно помагало за здравна и сексуална култура.

Лекциите преминаха при голям интерес от страна на учениците, което показва, че те изпитват необходимост от здравни знания и навици.

Инициативата ни бе подкрепена от Столична РЗИ и Синдиката на българските учители.

Профилактиката несъмнено трябва да бъде приоритет в националната здравна политика. А тя започва със здравната просвета (промоция).

Намирам за полезно инициативата да бъде доразвита, като Ви предлагам МЗ и в. “Български лекар” да предприемем усилия за въвеждане на задължително обучение по здравна култура и проведем и викторина и конкурс за есе на здравна тематика сред училищата в училищата. Резултатите да бъдат обявени пред 7 април, Световния Ден на здравето. Разноските едва ли ще бъдат чувствителни за МЗ, но ефектът от инициативата ще бъде чувствителен.

Tags: , , ,

Comments are closed.