98 години Медицински факултет – София

# С най-висок престиж

# 4-кратно увеличение на студентите, 3-кратно – на заплатите и 32% – на приходите!

# Преподаваме и в чужбина

През м. ноември 1917 г. цар Фердинанд издава Указ за създаване на Медицински Факултет в София. Постепенно там израстват цяла плеяда от професори и преподаватели на европейско ниво, които биха представлявали чест за всеки университет по света  – Васил Моллов, Стоян Киркович, Параскев Стоянов, Александър Станишев, Константин Пашев, Стоян Белинов, Тошко Петров, Константин Чилов.

След дългия, почти вековен, 98-годишен път през годините, в днешния МФ към Медицинския Университет – София работят 880 преподаватели (4 от тях – академици и 4 – чл.-кор. на БАН), които учат на най-великото изкуство – медицинското, над 3000 студенти, повече от половината от които (1680) са чуждестранни, а половината от тях биват обучавани на английски език. В целия МУ – София  в момента се учат над 2800 чуждестранни студенти, като само тази година са се записали 725 от тях. Извън границите ни други над 300 студенти слушат лекции на български преподаватели – и догодина ще получат дипломите си; това е несъмнен грандиозен успех на сегашното оперативно ръководство на МУ (ректор акад. Ваньо МИТЕВ, зам.-ректори проф. Васил ДИМИТРОВ и проф. Алексей АЛЕКСЕЕВ). Другото им постижение е почти 3-кратното увеличение заплатите (от 715 – на над 2000 лв!) на преподавателите – също невиждано постижение до този момент, изпълнено още след първия му мандат.

Публикувани са над 1730 научни труда, сред които и 82 монографии, учебници и учебни помагала. През следдипломно обучение са преминали близо 4200 лекари от цялата страна. Заплащането за 1-часова лекция на английски език се заплаща 80 евро.

Благодарение на наистина неистовите усилия на ръководството на МУ пред 2 премиери и Столична община болничните сгради вече не са “във въздуха”: земята под тях стана тяхна собственост.

Рейтинговата оценка на МФ е водеща в страната – 9,84 (при максимум 10), а МУ се е придвижил с 550 места напред. Напливът на кандидатстуденти е чувствителен – за 1 място се състезават 5 жени и 3 мъже. Лидери са и УМБАЛ в карето на МУ; в тях са сформирани 45 катедри, като за ремонтирането и оборудването им със съвременна апаратура МУ инвестира десетки млн лв. и прави всичко това с несъкрушима управленска воля и лидерство. Със собствени средства МУ ремонтира и студентското общежитие (3000 легла) – никой друг български университет не го е правил досега!

(За сравнение: турската държава задели 5 млрд долара в медицинското образование и квалификация!).

Какво бъдеще чака МУ – София в следващите 2 години, до навършването на вековния му юбилей?

Рязко увеличаване качеството на преподаване (вкл. и в чужбина), увеличение на англоговорещите преподаватели и съответно на заплащането им. целта е МУ – София да влезе в класацията на първите 500 университети в света. Що се отнася до финансите, целта е 100 млн лв годишен бюджет!

 

Наградите

 

Бяха връчени и наградите на МУ за 2015 г.

С Наградата “Проф. Константин Чилов” бяха удостоени ендокриноложката проф. Цветелина Танкова и неврологът проф. Огнян Колев (с впечатляващи приноси към НАСА!);

Наградата за хирургия “Проф. Ал. Станишев” получи доц. Костадин Ангелов (той е и директор на УМБАЛ “Александровска”; неотдавна бе определен от студентите за “Любим преподавател”);

Наградата “Проф. Димитър Ораховац” отиде при доц. Радка Кънева от Катедрата по химия и биохимия, която е преподавателка и в чужбина;

Наградата за млад учен “Акад. Асен Ходжиолов” бе връчена на д-р Руска Шумналиева, интернист, с приноси в проучването на ревматоидния полиартрит, а стажант-лекарите Димитър Пенчев и Алекса Антонов – Наградата “Проф. Асен Златаров”;

Проф. Виктор Златков (който е и директор на “Майчин дом”), онкогинеколог, бе удостоен с Наградата “Проф. Стоян Киркович” за цялостна преподавателска дейност;

Наградата за педиатър “Проф. Иван Митев” получи проф. Юлия Танева.

Tags: , , ,

Comments are closed.