Територия на духа

За 70-годишната си дейност Пловдивският Медицински Университет е дал знания и професия на 42 000 свои възпитаници, 21 200 от които са лекари и стоматолози. В момента в него работят 720 преподаватели, 170 от които – хабилитирани. Той е безспорната перла на Южна България и със своя модерен Аудиторен комплекс, спортна база и изключително богата библиотека, призната за най-добрата в ЕС. Над 100 университета в Европа и Азия имат договори с МУ – Пловдив за работа по над 100 научни изследвания. Студентите му са от 42 държави. Чрез МУ – Пловдив България стъпва на много повече от 3 морета; тя вече присъства в целия свят.

Неоспорими заслуги за това невероятно издигане на МУ – Пловдив имат почетният ректор доц. Георги Паскалев (единственият в Пловдив носител на най-високото професионално-съсловие “Лекар на България”, който създаде Фармацевтичния Факултет, базата на Стоматологичния факултет и Спортния комплекс, Аудиторния комплекс, Параклиса в двора на Ректората и др.) и чл.-кор. проф. Стефан Костянев (вторият чл.-кор. на БАН от Пловдив досега; той разшири и укрепи научните връзки с целия свят и привлече стотици нови студенти).

Но тази Алма матер от Вечния град излъчва и едно особено състояние на Духа. Още през есента на 1845 г. в Града под тепетата се оформя неповторимата му специфична интелигентно-духовна аура – Медицинският Факултет, Музикалното училище и Симфоничният оркестър. Към тях днес са прибавени вторите в България Стоматологичен и Фармацевтичен Факултет, Педагогическият и Хранително-вкусовият институт и пр.

 

От декември 2015 г. новите професори на МУ – Пловдив са следните колеги:

 

Христина Лалабонова (лицево-челюстна хирургия); Снежана Цанова (терапевтична стоматология); Мария Стайкова – Братойчева, Нонка Матева и Мария Семерджиева (социална медицина); Пенка Гацева (хигиена) и Росен Димов (обща хирургия).Маргарита Касърова – Трайкова (фармакология).

Честито!

Tags: , , ,

Comments are closed.